Konsten att lyckas med det skrivna ordet

Hur ofta har man inte slitit sitt hår och fått göra om samma sak flera gånger när man överskattat sig själv och har tänkt att det nog inte är så svårt? Det gäller inte minst om man ska fylla i blanketter till någon myndighet, exempelvis att skriva en ansökan om bygglov. Alla som har testat vet att det kan vara en riktig prövning för både tålamodet och förhållanden.

Att skriva och uttrycka sig i ord på ett sätt så att det uppfattas på rätt sätt av läsaren är inte lätt. Att det blir syftningsfel eller att man glömmer en vital del för att man själv tar det för givet är inte ovanligt. Ett litet stavfel kan ändra hela betydelsen av en mening vilket kan stjälpa ett helt projekt. Är det dessutom så att det handlar om kontakt med myndigheter och potentiella kunder vill man verkligen inte att det blir fel.

Ansökan till myndigheterna

Många som har planerat att bygga nytt eller bygga ut sitt hus vittnar om hur krångligt, dyrt och lång tid det tar med bygglov. Det spelar ingen roll om det handlar om ett litet bygge som en ny altan eller att bygga ett helt nytt hus eller en våning till – all information måste vara med och vara på rätt plats i handlingarna, och skriftspråket ska vara korrekt. Att anlita en expert på bygglovsritningar är varmt att rekommendera för att göra processen smidigare och öka chansen att få sin ansökan godkänd.

bygglovsritningar

Spara tid, pengar och huvudbry genom att ta hjälp av ett proffs

Om något litet felar får man tillbaka alla papper och får göra om och göra rätt. Vilket betyder ännu mer kostnader och försening av projektet. Det är därför man ska ta hjälp av någon som kan det här med bygglov, genom att anlita någon som vet hur man gör sparar man inte bara tid och krångel utan oftast även en hel del pengar.

Få fram budskapet till kunderna

Lika viktigt som det är att uttrycka sig korrekt och att få med all information på ett lättillgängligt sätt när man kontaktar myndigheter är det när man kommunicerar med sina kunder via text. Hur många informationsskyltar och hemsidetexter har man inte läst som är tvetydiga, för tekniskt svåra eller bara av dålig kvalité? Vilket förtroende får kunderna för ett företag när det är den första kontakten?

Med en bra text går det snabbt från första Google-sök till avslut

När man skriver texter på hemsidor gäller det att ha ett bra innehåll, men det går att göra mycket mer med en skriven text. Det finns skrivtekniska sätt att uttrycka sig på som gör att kunderna lättare hittar till sidan. Genom sökoptimering och en välskriven text kommer man långt. Har man dessutom en informativ och tilltalande hemsida ökar förtroendet ännu mer.