Jag skrattar med  – Andakt i vanmakt

Vad är meningen  med ett kall  när jag inte har mod? Ett kall  är livets mening  att förvalta och utveckla. Att som en blomma blomstra i ditt kall. Gud har en enskild plan  med dig  du är fri att känna glädje  och följa den eller sorg  och förneka den. Kallet. Människor känner det inte om … Continue reading Jag skrattar med  – Andakt i vanmakt